Στην ενότητα αυτή θα βρείτε εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε από εκπαιδευτικούς του σχολείου και συνδέσμους με τα βιβλία της τάξης  σε ψηφιακή μορφή.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 

  • Ψηφιακά βιβλία. Τα σχολικά βιβλία από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων ‘ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ’.