Μετά από εκλογές στις 15/10/2021 ημέρα Παρασκευή , το δεκαπενταμελές μαθητικό συμβούλιο για το διδακτικό έτος 2021-22 που εκλέχθηκε και συγκροτήθηκε είναι:

ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ (Γ6) Πρόεδρος
ΜΠΙΡΣΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Γ5) Αντιπρόεδρος
ΓΩΓΟΥΒΙΤΗ ΕΥΤΥΧΙΑ (Γ1)
Γραμματέας
ΑΓΚΟΛΛΙ ΚΛΕΣΤΙΑΝ (Γ1)
Μέλος
ΒΕΛΛΗ-ΠΑΠΑΠΟΥΛΙΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ (Γ1) Μέλος
ΣΟΥΛΟΥΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (Γ4) Μέλος
ΧΩΤΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ (Γ4) Μέλος
ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΔΑΦΝΗ (Γ3) Μέλος
ΜΩΡΑΪΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ (Β4) Μέλος
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Γ1) Μέλος
ΓΕΡΟΦΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Β1) Μέλος
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ-ΦΑΝΗ (Γ5) Μέλος
ΜΠΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ (Γ5) Μέλος
ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ (Β3) Μέλος
ΚΟΥΤΣΑΦΤΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Γ3) Μέλος