Μετά από εκλογές στις 24/10/2023 ημέρα Τρίτη, το δεκαπενταμελές μαθητικό συμβούλιο για το διδακτικό έτος 2023-24 που εκλέχθηκε και συγκροτήθηκε είναι:

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΙΜΩΝ (Γ1)Πρόεδρος
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Γ2)Αντιπρόεδρος
ΛΕΤΣΟΥ ΑΡΓΥΡΩ (Β3)
Γραμματέας
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Γ1)
Μέλος
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ (Β1)Μέλος
ΑΚΡΙΒΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Α1)Μέλος
ΓΑΛΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Β1)Μέλος
ΓΚΑΝΑΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (Γ1)Μέλος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (Β2)Μέλος
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ (Γ2)Μέλος
ΜΠΟΥΣΑΤΙ ΟΡΕΣΤ (Γ3)Μέλος
ΝΤΙΝΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ (Β4)Μέλος
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ (Γ4)Μέλος
ΤΕΝΕΚΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Γ4)Μέλος
ΤΣΙΝΤΖΙΡΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (Β5)Μέλος

Αναπληρωματικά μέλη:

ΚΑΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Α2) 
ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Γ4) 
ΠΑΙΔΙΑΔΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Β4) 
ΑΚΡΙΒΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (Α1) 
ΧΑΛΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (Γ4)