Μετά από εκλογές στις 06/10/2022 ημέρα Πέμπτη, το δεκαπενταμελές μαθητικό συμβούλιο για το διδακτικό έτος 2022-23 που εκλέχθηκε και συγκροτήθηκε είναι:

ΔΕΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ (Γ1) Πρόεδρος
ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (Γ2) Αντιπρόεδρος
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (Γ1)
Γραμματέας
ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Γ2)
Μέλος
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ (Α1) Μέλος
ΓΑΛΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Α1) Μέλος
ΓΚΑΝΑΒΑ ΘΕΟΔΩΡΑ (Γ1) Μέλος
ΜΠΙΤΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (Γ4) Μέλος
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ (Β2) Μέλος
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΙΜΩΝ (Β1) Μέλος
ΚΟΥΤΣΑΦΤΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Β2) Μέλος
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ (Β4) Μέλος
ΜΩΡΑΪΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ (Γ4) Μέλος
ΓΟΥΛΑ ΝΕΦΕΛΗ (Γ1) Μέλος
ΚΩΣΤΟΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (Γ3) Μέλος