Διαδικασία γραπτής εργασίας

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των δύο ατόμων. Επιλέγουν προς κατασκευή ένα ομοίωμα που εντάσσεται σε μία από τις τρεις τεχνολογικές ενότητες *:

  • Εργαλεία και Μηχανές
  • Ενέργεια και Ισχύς
  • Μεταφορές και Επικοινωνίες
  • Γεωργική Τεχνολογία

*(Οι μαθητές/τριες , επιλέγουν το θέμα τους , σύμφωνα με την λίστα που έχουν καταγράψει στο Τετράδιό του, στο πρώτο μάθημα).

Ο ένας μαθητής της ομάδας αναλαμβάνει  να βρει πληροφορίες είτε από εγκυκλοπαίδεια είτε με την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή μέσω μηχανών αναζήτησης στο διαδίκτυο για τα εργαλεία και ο δεύτερος μαθητής της ομάδας  με τις μηχανές. Αντίστοιχα ο ένας για την ενέργεια και ο δεύτερος με την ισχύ και ο ένας για τις μεταφορές και ο δεύτερος με τις επικοινωνίες  και αντίστοιχα για την Γεωργική Τεχνολογία ανάλογα με ποια τεχνολογική ενότητα έχουν επιλέξει να εργασθούν.

Στην συνέχεια βρίσκουν πληροφορίες για το αντικείμενο κατασκευής π.χ σφυρί, ανεμόμυλος, τηλεόραση. Σχεδιάζουν ένα σχέδιο που φαίνεται το αντικείμενο κατασκευής και οι διαστάσεις του.

Προχωρούν στη ενότητα 5 με εκτίμηση του θέματος σύμφωνα με το υπόδειγμα.

Στην ενότητα 6 συντάσσουν κατάλογο εργαλείων και υλικών σύμφωνα με το υπόδειγμα.

Στην ενότητα 7 συμπληρώνουν το υπόδειγμα  και με βάση τον χρόνο σε εβδομάδες. Ολοκληρώνουν την γραπτή εργασία με τις ενότητες 8, 9, 10 σύμφωνα με τα υποδείγματα και ανάλογα με το θέμα κατασκευής.

Για τους μαθητές που θα χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο για πληροφορίες μπορούν να επιλέξουν τις μηχανές αναζήτησης που αναφέρονται στο βιβλίο σελ. 67-74 με κυριότερες τις παρακάτω:

Επίσης πολύ καλή ηλεκτρονική διεύθυνση για όσους μαθητές δεν έχουν εγκυκλοπαίδεια που μπορεί να τους χρησιμεύσει και για τα άλλα μαθήματα του σχολείου είναι:

Για την ολοκλήρωση της Γραπτής Εργασίας , θα χρησιμοποιήσετε το Πρότυπο γραπτής εργασίας, αφού πρώτα δείτε την Υποδειγματική γραπτή εργασία.

ΚΑΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Ο διδάσκων καθηγητής

Χρήστος  Αθ. Παλάτος