Επιμέλεια θεμάτων Μασιάλα Αντιγόνη, Μαθηματικός, MSc

Άλγεβρα

Κεφάλαιο 1ο – Φυσικοί Αριθμοί

Εργασία 1, Εργασία 2 , Επαναληπτικό τεστ, Φύλλο Αυτοαξιολόγησης

Κεφάλαιο 2ο –  Κλάσματα

Εργασία 3, Εργασία 4, Εργασία 5, Φύλλο Αυτοαξιολόγησης, Διαγώνισμα

Κεφάλαιο 3ο –  Μονάδες Μέτρησης

       Εργασία 6, Φύλλο Αυτοαξιολόγησης, Τεστ

Κεφάλαιο 4ο –  Εξισώσεις

       Εργασία 9, Διαγώνισμα

Κεφάλαιο 5ο –  Ποσοστά

       Εργασία 7, Τεστ

Κεφάλαιο 7ο  

       Ασκήσεις


Γεωμετρία

Κεφάλαιο 1ο –  Βασικές Έννοιες

      Ερωτήσεις Θεωρίας, Ασκήσεις, Τεστ

Κεφάλαιο 2ο

       Ασκήσεις