Εργαστήριο Πληροφορικής (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.).

  Το σχολείο διαθέτει δύο εργαστήρια όπου κατά βάση γίνεται το μάθημα της Πληροφορικής. Επιπλέον παραχωρούνται κατόπιν συνεννόησης σε ομάδες καθηγητών-μαθητών που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τους υπολογιστές σε συγκεκριμένα προγράμματα. Στο εργαστήριο υλοποιήθηκαν προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών (επιπέδου Ι και ΙΙ), γενικού πληθυσμού, αλλά και ενδοσχολικής επιμόρφωσης. Ο υπεύθυνος εργαστηρίου συνεπικουρούμενος από τους υπόλοιπους καθηγητές πληροφορικής φροντίζει για τη συντήρηση και ανανέωση του εξοπλισμού.

Εργαστήριο Τεχνολογίας.

Γίνεται το μάθημα της Τεχνολογίας.

Εργαστήριο Φυσικής-Χημείας.

Στο εργαστήριο αυτό γίνονται τα μαθήματα της Φυσικής και Χημείας.

Εργαστήριο  Βιολογίας-Γεωγραφίας.

Στο εργαστήριο αυτό γίνονται τα μαθήματα Βιολογίας και Γεωγραφίας.

Αίθουσα προβολών.

Αίθουσα αυξημένης χωρητικότητας (60+ μαθητών -τριών), χωρίς θρανία, με προορισμό την προβολή εκπαιδευτικού υλικού από υψηλής ευκρίνειας projector, με ηλεκτρονικό υπολογιστή και πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Αίθουσα Μουσικής.

Αίθουσα με μερικά μουσικά όργανα, διαμορφωμένη ειδικά για το μάθημα της Μουσικής.

Αίθουσα Γαλλικών.

Αίθουσα διαμορφωμένη ειδικά για το μάθημα των Γαλλικών.

Αίθουσα Γερμανικών.

Αίθουσα διαμορφωμένη ειδικά για το μάθημα των Γερμανικών.