Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, τα εργαστήρια δεξιοτήτων, εργασίες μαθητών/τριών καθώς και ασκήσεις, παρουσιάσεις, μαθήματα που έχουν αξιοποιηθεί κατά καιρούς από εκπαιδευτικούς του σχολείου.