Στο μενού αυτό θα βρείτε πληροφορίες για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, τα εργαστήρια δεξιοτήτων και ασκήσεις, παρουσιάσεις, μαθήματα κά. που έχουν αξιοποιηθεί κατά καιρούς από εκπαιδευτικούς του σχολείου.