Ηρώων Πολυτεχνείου 189
Τ.Κ. 41221
Λάρισα
Τηλέφωνο: 2410 – 236582,
Τηλέφωνο/fax: 2410 – 281565

E-mail:  2gymlari@sch.gr