Τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2024, οι μαθητές/τριες του τμήματος Α1 (Γερμανικών) του σχολείου μας με την καθοδήγηση της καθηγήτριας Γερμανικών κας Δουμακή Βασιλικής διοργάνωσαν στον χώρο του σχολείου ένα γερμανικό πρωινό. Αρχικά χωρίστηκαν  σε ομάδες και κάθε ομάδα ανέλαβε να φέρει διάφορα γερμανικά εδέσματα. Οι μαθητές συμμετείχαν σε όλη τη διαδικασία ενεργά και με ενθουσιασμό. Η προετοιμασία του πρωινού τους έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσουν βιωματικά τις διατροφικές συνήθειες των Γερμανών στο ξεκίνημα της ημέρας.

Τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2024 οι μαθητές/τριες του του τμήματος Β1-Β2 (Γερμανικών) έλυσαν ανά ομάδες στην αίθουσα Πληροφορικής του σχολείου ένα διαδικτυακό σταυρόλεξο, το οποίο δημιουργήθηκε σε μία web 2.0 εφαρμογή (https://www.eclipsecrossword.com/). Το σταυρόλεξο είχε σαν στόχο την εμπέδωση του λεξιλογίου σχετικά με τη διατροφή των Γερμανών που είχαν διδαχθεί οι μαθητές κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Και οι δύο εντάχθηκαν στα πλαίσια της αυτοξιολόγησης της σχολικής μονάδας και συγκεκριμένα στον άξονα «Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση» και στα πλαίσια της δράσης «Ενσωμάτωση μεθόδων και καινοτόμων διδακτικών πρακτικών στην εκπαιδευτική διαδικασία».

Στιγμιότυπα:

 

Tags: , , ,