Το Ενημερωτικό  Πρόγραμμα του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος σε συνεργασία με την Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ)  με θέμα «Ασφαλής συμβίωση μαθητών με το σιδηροδρομικό δίκτυο» παρακολούθησαν οι μαθητές του 2ου Γυμνασίου Λάρισας  την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018 στην αίθουσα εκδηλώσεων σχολείου. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ενημέρωσης και πρόληψης σιδηροδρομικών ατυχημάτων  με αποδέκτες μαθητές σχολείων που γειτνιάζουν με σιδηροδρομικές γραμμές και με αφορμή τα επαναλαμβανόμενα θανατηφόρα περιστατικά που συμβαίνουν με θύματα ανηλίκους σε διάφορα σημεία του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου.

Το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε από ομάδα στελεχών της ΡΑΣ και του ΟΣΕ με παρουσίαση οπτικοακουστικού υλικού μέσω φορητού υπολογιστή και βιντεο-προβολέα. Παράλληλα διανεμήθηκαν ενημερωτικά φυλλάδια στα οποία  γίνεται αναλυτική αναφορά στους κινδύνους που εγκυμονούν στο σιδηροδρομικό δίκτυο καθώς και στους τρόπους αποφυγής τους.

 

Tags: , , , ,