Είναι πλέον καθολικά αποδεκτό ότι το πέρασμα από τη μια σχολική βαθμίδα στην επόμενη απαιτεί προσοχή, καλή προετοιμασία και έγκυρη πληροφόρηση.

Με το σκεπτικό αυτό, την Τρίτη 6  και την Πέμπτη 8 Απριλίου 2021, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση από τον κ. Πλαγερά Αντώνιο, εξειδικευμένο εκπαιδευτικό του ΚΕΣΥ Λάρισας,  στους  μαθητές της Γ΄ τάξης του σχολείου μας, σε ζητήματα που σχετίζονται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Ειδικότερα συζητήθηκαν  θέματα που αφορούν στην ομαλή μετάβαση των μαθητών στο Λύκειο, στους τύπους Λυκείου, στην καλύτερη  γνωριμία τους με  το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα καθώς και στη διερεύνηση των εκπαιδευτικών  διεξόδων μετά το γυμνάσιο.

 

Tags: , ,