Μία ολοκληρωμένη ενημέρωση πάνω σε θέματα πυρασφάλειας και πυροπροστασίας έγινε την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018 στο χώρο εκδηλώσεων του σχολείου από αξιωματικό της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας. Η ενημέρωση έγινε για μαθητές της Β? και Γ? Γυμνασίου και τους έδωσε την ευκαιρία να αποκτήσουν χρηστικές γνώσεις πάνω σε θέματα αποφυγής και αντίδρασης σε ενδεχόμενη πυρκαγιά. Παρακολουθώντας εκπαιδευτικά βίντεο και εικόνες είχαν μία πρώτη εξοικείωση με την ορολογία στον τομέα της πυρασφάλειας και πυρόσβεσης, τις κατηγορίες πυρκαγιών, τα κατασβεστικά υλικά, τους τύπους πυροσβεστήρων και τις σωστές αντιδράσεις μετά από την αντίληψη ύπαρξης πυρκαγιάς.

 

Tags: , , ,