Για την τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή  της Γ΄ Τάξης του σχολείου μας στη Θεσσαλονίκη η οποία έχει προγραμματισθεί να γίνει από την Πέμπτη 5 έως και το Σάββατο 7 Μαΐου  2022 παρελήφθησαν οικονομικές προσφορές από τουριστικά γραφεία για τη μετακίνηση των μαθητών και των συνοδών.

Η επιτροπή που συγκροτήθηκε για την αξιολόγηση των κατατεθεισών προσφορών (Πράξη 8η /01-04-2022), αφού μελέτησε τις προσφορές αποφάσισε να αναθέσει τη διενέργεια της τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στη Θεσσαλονίκη  στο τουριστικό γραφείο Mandelas Tours (88 ευρώ ανά μαθητή), επειδή παρέχει την πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αναφέρει αναλυτικά όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες και πληροί όλες τις προϋποθέσεις που ετέθησαν από το σχολείο για την ασφαλή, με σύγχρονα λεωφορεία, μετακίνηση και διαμονή των συμμετεχόντων στην εκδρομή. Ακολούθως, αναφέρονται οι οικονομικές προσφορές των ταξιδιωτικών πρακτορείων:

THE MET HOTEL 5*ONOMA HOTEL 5*ANATOLIA HOTEL 4 *CAPSIS HOTEL 4*ROTONDA HOTEL 3*VERGINA HOTEL 3*PORTO PALACE HOTEL 5*HOLIDAY INN HOTEL 5*
CONNECTION (Στην προσφορά δεν συμπεριλαμβάνονται οι φόροι διαμονής)-/159 € (ημιδ.)109 €/ 123 € (ημιδ.)99 €/ 113 € (ημιδ.)     
MANDELAS Tours(Στην προσφορά συμπεριλαμβάνονται οι φόροι διαμονής)   88 €/ 96 € (ημιδ.) 70 €100 €/ 105 € (ημιδ.) 
THESSALOS  Travel (Στην προσφορά δεν συμπεριλαμβάνονται οι φόροι διαμονής) 112 €101,5 € 90,5 €80 €  
ΚΟΚΚΙΝΟ ΝΕΡΟ TRAVEL (Στην προσφορά συμπεριλαμβάνονται οι φόροι διαμονής)   92€  103 € 105 €
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ (Στην προσφορά συμπεριλαμβάνονται οι φόροι διαμονής)   91 €80 €   
 

Tags: , ,