Την Παρασκευή, 13 Μαΐου 2022, πραγματοποιήθηκε διδακτική επίσκεψη  των τμημάτων Β5 και Γ2 του σχολείου μας στα Αρχαία, Βυζαντινά και Οθωμανικά μνημεία της Λάρισας, στα πλαίσια των μαθημάτων της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, της Ιστορίας και των Θρησκευτικών.

    Οι μαθητές και οι μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στα μνημεία της πλατείας Αγ. Μπλάνα (Γενί Τζαμί, Ιουστινιάνεια οχύρωση, Παλαιοχριστιανικά λουτρά), στον λόφο του Φρουρίου (Μπεζεστένι, τρίκλιτη Παλαιοχριστιανική Βασιλική του Αγίου Αχιλλίου, Βυζαντινά νεκροταφεία και λουτρά), καθώς και στο Α΄ Αρχαίο  θέατρο.

    Παράλληλα, έγινε αναφορά στον βίο των Αγίων Βησσαρίωνος και Αχιλλίου, Πολιούχου της Λάρισας, με ταυτόχρονη επίσκεψη στους Ναούς που είναι αφιερωμένοι στους Αγίους.

    Η ξενάγηση των μαθητών συνέβαλε στη δια ζώσης γνωριμία με την αρχιτεκτονική δομή και λειτουργία του αρχαίου θεάτρου, στην ανακάλυψη της αξίας του Βυζαντινού πολιτισμού ως συνέχειας του αρχαίου ελληνικού, καθώς και στη συνειδητοποίηση της αλληλεπίδρασης αρχαίων ελληνικών, Ορθόδοξων χριστιανικών και Οθωμανικών στοιχείων στη διαμόρφωση της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης.

    Επιπροσθέτως, οι μαθητές προετοιμάστηκαν κατάλληλα και εργάστηκαν ομαδικά πριν την ξενάγηση, την οποία και υλοποίησαν οι ίδιοι. Έτσι, μέσω της υπεύθυνης αναζήτησης και επεξεργασίας πληροφοριών από τους μαθητές, ενισχύθηκε το ομαδοσυνεργατικό πνεύμα και η αυτενέργειά τους  και προωθήθηκε η ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης.

    Τους μαθητές συνόδευσαν οι καθηγήτριες: Αντωνίου Μαρία, Βαρβαρέζου Φανή,  Νταμάνη Νάντια,  Κουκουλή   Κυριακή.

     Στιγμιότυπα από την επίσκεψη:

 

Tags: , ,