Με κοινό σύνθημα «Βιώσιμα Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα», δημόσιες αρχές, δήμοι, επιχειρήσεις, ΜΚΟ, συλλογικά συστήματα ανακύκλωσης, εκπαιδευτικά ιδρύματα και ευαισθητοποιημένοι πολίτες συμμετέχουν στη φετινή  Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων EWWR 2022 (European Week for Waste Reduction https://ewwr.eu ), τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή καμπάνια του είδους, που λαμβάνει χώρα από 19 έως 27 Νοεμβρίου ταυτόχρονα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης.

Στη χώρα μας η δράση υποστηρίζεται από τον Ελληνικό Οργανισμό ΑΝακύκλωσης (ΕΟΑΝ https://www.eoan.gr ). Έτσι τη Δευτέρα 28/11/22 το σχολείο παρέδωσε στο Φορέα Διαχείρισης των Κάδων Ανακύκλωσης Ρούχων του Δήμου μας, ποσότητα ρούχων προς ανακύκλωση. Συγκεκριμένα,  προσωπικό της εταιρείας «EASTWEST GREECE-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΡΟΥΧΩΝ» παρέλαβε υλικό εξήντα (60) κιλών περίπου, με σκοπό την περαιτέρω αξιοποίησή του.

 

Tags: , , , ,