Στην πόλη Cluj Napoca της Ρουμανίας πραγματοποιήθηκε η τρίτη συνάντηση εκπαιδευτικών των χωρών που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο ?Practical Skills Matter? «Οι πρακτικές δεξιότητες μετράνε». Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι ο εμπλουτισμός της διδασκαλίας των θεωρητικών μαθημάτων με πρακτικές δραστηριότητες και η καλλιέργεια και ανάπτυξη κοινωνικών και άλλων δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στην καθημερινή ζωή. Το 2ο Γυμνάσιο εκπροσώπησαν οι καθηγήτριες Κουκουλή Κυριακή και Μπιρνάρα Παρασκευή.

   Σκοπός της διακρατικής συνάντησης στη Ρουμανία ήταν η αξιολόγηση της μέχρι σήμερα προόδου του προγράμματος και η κατάρτιση ενός, από κοινού αποδεκτού, σχεδίου για την περαιτέρω ανάπτυξή του προγράμματος, με τις δραστηριότητες του σχ. έτους 2018-2019, την οργάνωση των επόμενων συναντήσεων, τους τρόπους επικοινωνίας μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο έργο, την αξιολόγηση του έργου και τέλος  τη διάχυση των αποτελεσμάτων του.

   Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι εκπαιδευτικοί, μετά από μια παραδοσιακή υποδοχή με «ψωμί και αλάτι», ξεναγήθηκαν στους χώρους του σχολείου πρωτοβάθμιας και κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης «Emil Izac», στο κέντρο της πόλης και στα σημαντικότερα σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος καθώς και στα ορυχεία αλατιού Salina Turda.

 

Tags: ,