Την Τετάρτη 28 Απριλίου 2023 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα προβολών του σχολείου ενδοσχολική επιμόρφωση τρίωρης διάρκειας από την ομάδα εκπαιδευτικών που συμμετείχε στο πρόγραμμα KA1 του Erasmus+ κατά το σχολικό έτος 2022- 2023.

Το θέμα της επιμόρφωσης ήταν : «Σύγχρονες Προσεγγίσεις και Καινοτόμες Μέθοδοι Διδασκαλίας για την πρόληψη της ενδοσχολικής βίας.»
Οι εκπαιδευτικοί κ. Σιώκας Απ. και κ. Μανούσιου Γ. παρουσίασαν στους εκπαιδευτικούς του σχολείου καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας όπως το μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης (flipped classroom) και την PBL ( Project- Based- Learning) – μέθοδο. Στη συνέχεια η κ. Δουμακή Β. και ο κ. Μουστάκας Χρ. παρουσίασαν τα διάφορα στάδια του σχολικού εκφοβισμού (Bullying) όπως η πρόληψη, η ανίχνευση καθώς και τρόπους αντιμετώπισης περιστατικών σχολικής βίας. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν τα οφέλη που έχει για τους μαθητές η συνεργατική μάθηση (collaborative learning).

 

Tags: ,