Ευρωπαϊκό πρόγραμμα με θέμα «Practical Skills Matter» θα υλοποιήσει το 2ο Γυμνάσιο Λάρισας για τα σχολικά έτη 2017-2019. Το Πρόγραμμα  εντάσσεται στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα για την Εκπαίδευση «Erasmus+».  Κατά τη διάρκειά του, το 2ο Γυμνάσιο Λάρισας θα συνεργαστεί με σχολεία από την Ολλανδία, την Ιταλία, τη Ρουμανία, την Πολωνία και την Τουρκία. Συντονίστρια του προγράμματος είναι η καθηγήτρια κυρία Κυριακή Κουκουλή, ενώ στην ομάδα των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν είναι η Διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Λάρισας κυρία Άλκηστη Γκαρά, ο υποδιευθυντής κύριος Νικόλαος Τσιάρας και οι καθηγήτριες  κυρία Νάντια Νταμάνη, κυρία Παρασκευή Μπιρνάρα, κυρία Νικολέττα Καρανάσιου και κυρία Βασιλική Δουμακή.

   Κατά την υλοποίηση του προγράμματος, τα ευρωπαϊκά σχολεία θα συνεργαστούν σε μια προσπάθεια βελτίωσης της ισχύουσας  εκπαιδευτικής διαδικασίας με στόχο να δοθεί στους μαθητές η δυνατότητα να την εμπλουτίσουν με πρακτικές  δεξιότητες που απαιτούνται στην καθημερινή  ζωή. Παράλληλα, θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε εξωσχολικές δραστηριότητες, οι οποίες ενθαρρύνουν τους μαθητές να χρησιμοποιούν και να διευρύνουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες όπως επίσης να αναδεικνύουν τις ικανότητες εκείνες που αδυνατούν να εκφράσουν παρακολουθώντας μόνο θεωρητικά μαθήματα. Ξεκινάμε από την ιδέα ότι ο επιτυχημένος μαθητής  και επομένως ο επιτυχημένος μελλοντικός ενήλικας, πρέπει να διαθέτει αυτοπεποίθηση, πνεύμα ανεξαρτησίας και δημιουργικότητας, καθώς επίσης και ικανότητα τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, να δρα ως Ευρωπαίος πολίτης  στη σύγχρονη διαπολιτισμική κοινωνία μας.

   Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις γνώσεις τους στην Αγγλική γλώσσα και στις νέες τεχνολογίες,  επικοινωνώντας με τους συμμαθητές τους από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες μέσω διαδικτύου αλλά και με επισκέψεις σε σχολεία του εξωτερικού. Θα γνωρίσουν τον τρόπο ζωής και εκπαίδευσης  στις χώρες ? εταίρους και θα συνεργαστούν ενισχύοντας τις κοινωνικές τους δεξιότητες.

   Οι εκπαιδευτικοί θα συνεργαστούν για την ανάπτυξη και την ανταλλαγή διδακτικών εμπειριών , δραστηριοτήτων και γνώσεων με στόχο  τη βελτίωση της ποιότητας των μεθόδων και των υλικών διδασκαλίας. Θα γνωρίσουν τα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών- εταίρων, δημιουργώντας έτσι ισχυρούς δεσμούς με τους εκπαιδευτικούς/συναδέλφους  των ευρωπαϊκών σχολείων με αποτέλεσμα την προώθηση ορθών διδακτικών πρακτικών στην  εκπαίδευση.

Η ιστοσελίδα του Erasmus+ ?Practical Skills Matter?

https://sites.google.com/iisbrunelleschidavinci.gov.it/practicalskillsmatter/

Στο συγκεκριμένο σχέδιο  Erasmus+ στόχος είναι να αναπτυχθούν πρακτικές δεξιότητες που θα βοηθήσουν τα παιδιά στην πορεία της ζωής τους μετά το σχολείο.

Τα σχολεία που συμμετέχουν επιλέγουν θεωρητικά μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών και δημιουργούν σχέδια μαθημάτων, στα οποία η διδασκαλία γίνεται με πιο πρακτικούς τρόπους/δραστηριότητες. Οι στόχοι αυτών των δραστηριοτήτων αφορούν τις δεξιότητες και τις ικανότητες που συνδέονται με το πρόγραμμα σπουδών. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων και στο τέλος του  προγράμματος θα γίνει ανταλλαγή των σχεδίων μαθημάτων μεταξύ των συμμετεχόντων σχολείων και διδασκαλία των μαθημάτων των άλλων χωρών όπου αυτό είναι δυνατόν.

Επιπλέον οργανώνονται  εξωδιδακτικές δραστηριότητες όπως π.χ.:

Συμμετοχή σε εκδηλώσεις φιλανθρωπίας, διαχείριση ενός προϋπολογισμού, επισκευή, τοποθέτηση και εκτέλεση άλλων εργασιών σε οικιακά έργα, φύτευση και αυλάκωση λαχανικών, λουλουδιών και βοτάνων, ανάληψη ευθύνης για το περιβάλλον και εθελοντισμό σε δραστηριότητες για τη διατήρηση ενός καθαρού και προσεγμένου περιβάλλοντος, οργάνωση δραστηριοτήτων ανακύκλωσης, βελτίωση της επικοινωνίας και των διεθνών φιλιών με τους μαθητές των συμμετεχόντων σχολείων κλπ.

 

Tags: ,