Η ιστοσελίδα του Erasmus+ ?Practical Skills Matter?

https://sites.google.com/iisbrunelleschidavinci.gov.it/practicalskillsmatter/

Στο συγκεκριμένο σχέδιο  Erasmus+ στόχος είναι να αναπτυχθούν πρακτικές δεξιότητες που θα βοηθήσουν τα παιδιά στην πορεία της ζωής τους μετά το σχολείο.

Τα σχολεία που συμμετέχουν επιλέγουν θεωρητικά μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών και δημιουργούν σχέδια μαθημάτων, στα οποία η διδασκαλία γίνεται με πιο πρακτικούς τρόπους/δραστηριότητες. Οι στόχοι αυτών των δραστηριοτήτων αφορούν τις δεξιότητες και τις ικανότητες που συνδέονται με το πρόγραμμα σπουδών. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων και στο τέλος του  προγράμματος θα γίνει ανταλλαγή των σχεδίων μαθημάτων μεταξύ των συμμετεχόντων σχολείων και διδασκαλία των μαθημάτων των άλλων χωρών όπου αυτό είναι δυνατόν.

Επιπλέον οργανώνονται  εξωδιδακτικές δραστηριότητες όπως π.χ.:

Συμμετοχή σε εκδηλώσεις φιλανθρωπίας, διαχείριση ενός προϋπολογισμού, επισκευή, τοποθέτηση και εκτέλεση άλλων εργασιών σε οικιακά έργα, φύτευση και αυλάκωση λαχανικών, λουλουδιών και βοτάνων, ανάληψη ευθύνης για το περιβάλλον και εθελοντισμό σε δραστηριότητες για τη διατήρηση ενός καθαρού και προσεγμένου περιβάλλοντος, οργάνωση δραστηριοτήτων ανακύκλωσης, βελτίωση της επικοινωνίας και των διεθνών φιλιών με τους μαθητές των συμμετεχόντων σχολείων κλπ.

Στην ιστοσελίδα έχουν αναρτηθεί σχέδια μαθημάτων εκπαιδευτικών του σχολείου μας: https://sites.google.com/iisbrunelleschidavinci.gov.it/practicalskillsmatter/lessons,

καθώς και οι εξωδιδακτικές δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν μέχρι σήμερα: https://sites.google.com/iisbrunelleschidavinci.gov.it/practicalskillsmatter/extracurricular-activities

 και https://sites.google.com/iisbrunelleschidavinci.gov.it/practicalskillsmatter/christmas-2017

Επίσης έχουν αναρτηθεί φωτογραφίες από την πρώτη συνάντηση στην Ολλανδία, όπου και σχεδιάστηκε η πορεία του σχεδίου : https://sites.google.com/iisbrunelleschidavinci.gov.it/practicalskillsmatter/images.

 

Tags: , ,