Το 2ο γυμνάσιο Λάρισας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus + με τίτλο “Practical Skills Matter – Οι πρακτικές δεξιότητες έχουν σημασία”, υποδέχτηκε και φιλοξένησε, από τις 9 έως και τις 16 Μαρτίου 2019, 21 μαθητές και 15 εκπαιδευτικούς από την Ολλανδία, την Ιταλία, τη Ρουμανία και την Πολωνία.

  Το έργο αποσκοπεί στην επιτυχημένη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών σχολείων από πέντε ευρωπαϊκές χώρες, με στόχο τη βελτίωσης της  επίσημης εκπαίδευσης, προκειμένου οι  μαθητές να έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν τις ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται στην πραγματική ζωή.

  Το Πρόγραμμα “Practical Skills Matter – Οι πρακτικές δεξιότητες έχουν σημασία” είναι μια αναγκαιότητα που αναδύεται από το όραμα του σχολείου και επιδιώκει τη διασφάλιση της ποιότητας στην επίσημη εκπαίδευση, την  ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών αξιών, την υπεύθυνη συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων και την ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για τη μάθηση και τη καλλιέργεια των ικανοτήτων των μαθητών,  ενός περιβάλλοντος που βασίζεται σε ηθικές αξίες, όπου ο καθένας έχει την ευκαιρία να αναπτυχθεί ως άτομο και να αναπτύξει την προσωπικότητά του.

  Στόχος του Προγράμματος είναι η βελτίωση της εκπαίδευσης μέσω του σχεδιασμού πρακτικών μαθημάτων, που θα ενσωματωθούν στα προγράμματα σπουδών, προσφέροντας εξωσχολικές  δραστηριότητες που ενθαρρύνουν τους μαθητές να χρησιμοποιούν και να επεκτείνουν τις ικανότητές τους καθώς και τις κοινωνικές τους δεξιότητες έτσι ώστε, ως μελλοντικοί ενήλικοι, να είναι διεκδικητικοί, ανεξάρτητοι και δημιουργικοί, ικανοί να συμμετάσχουν στην κοινωνία μας ως Ευρωπαίοι πολίτες με διαπολιτισμική αντίληψη.

  Κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας των μαθητών και των εκπαιδευτικών στη Λάρισα πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις και ξεναγήσεις στη Λάρισα (Αρχαίο θέατρο, Μουσεία Σίτου και Αλεύρου και Μουσείο Κούκλας στο Μύλο του Παπά), στα Μετέωρα (Μονή Βαρλαάμ), και στην Ελάτεια (Μουσείο Θεσσαλικής Ζωής της οικογένειας Συρμακέζη). Επιπλέον οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα έθιμα της Αποκριάς και της Καθαρής Δευτέρας και να πάρουν μέρος σε ενδιαφέρουσες δραστηριότητες στο πλαίσιο του Προγράμματος.

  Μαθητές και εκπαιδευτικοί αναχώρησαν με τις καλύτερες εντυπώσεις από την πόλη μας και την ελληνική φιλοξενία, αποχαιρετώντας με συγκίνηση τους Έλληνες συμμαθητές και συναδέλφους τους.

Erasmus+ Practical Skills Matter 2017-19. The Meeting in 2nd High School Larissa Greece.
 

Tags: ,