Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του 2ου Γυμνασίου Λάρισας  για τη διήμερη  εκπαιδευτική εκδρομή στα Ιωάννινα (11 ? 12/04/19)

    Για τη διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή  της Β΄ Τάξης του σχολείου μας στα Ιωάννινα, η οποία έχει προγραμματισθεί για την Πέμπτη 11 και Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 παρελήφθησαν οικονομικές προσφορές από τουριστικά γραφεία για τη μετακίνηση των μαθητών και των συνοδών. Η επιτροπή που συγκροτήθηκε για την αξιολόγηση των κατατεθεισών προσφορών (Πράξη 5η /9-01-2019), αφού μελέτησε τις προσφορές αποφάσισε να αναθέσει τη διενέργεια της διήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στα Ιωάννινα  στο τουριστικό γραφείο Titanas Travel (42 ευρώ ανά μαθητή), επειδή παρέχει την πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αναφέρει αναλυτικά όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες και πληροί όλες τις προϋποθέσεις που ετέθησαν από το σχολείο για την ασφαλή μετακίνηση και διαμονή των συμμετεχόντων στην εκδρομή.

    Στον ακόλουθο πίνακα, αναφέρονται οι οικονομικές προσφορές των ταξιδιωτικών πρακτορείων.

 

   Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του 2ου Γυμνασίου Λάρισας  για την τριήμερη  εκπαιδευτική εκδρομή στο Ναύπλιο (11 ? 13/04/19)

   Για την τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή  της Γ΄ Τάξης του σχολείου μας στο Ναύπλιο, η οποία έχει προγραμματισθεί να γίνει από την Πέμπτη 11 έως και το Σάββατο 13 Απριλίου 2019 παρελήφθησαν οικονομικές προσφορές από τουριστικά γραφεία για τη μετακίνηση των μαθητών και των συνοδών. Η επιτροπή που συγκροτήθηκε για την αξιολόγηση των κατατεθεισών προσφορών (Πράξη 5η /9-01-2019), αφού μελέτησε τις προσφορές αποφάσισε να αναθέσει τη διενέργεια της τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στο Ναύπλιο  στο τουριστικό γραφείο Goutzourelas travel (66 ευρώ ανά μαθητή), επειδή παρέχει την πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αναφέρει αναλυτικά όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες και πληροί όλες τις προϋποθέσεις που ετέθησαν από το σχολείο για την ασφαλή μετακίνηση και διαμονή των συμμετεχόντων στην εκδρομή.

   Στον ακόλουθο πίνακα, αναφέρονται οι οικονομικές προσφορές των ταξιδιωτικών πρακτορείων.

 

 

Tags: ,