Τη Δευτέρα 07/10/2019 έγινε μυστική ψηφοφορία με το σύνολο των μαθητών για την εκλογή 15μελούς μαθητικού συμβουλίου. Απόσπασμα

Απόσπασμα του πρακτικού με τα αποτελέσματα των εκλογών.

 

Tags: ,