Την Πέμπτη 15/02/2024 πραγματοποιήθηκε ενδοσχολική επιμόρφωση με θέμα την «αξιοποίηση της πλατφόρμας Ηλεκτρονική τάξη, e-class στην διδακτική πρακτική». Η επιμόρφωση έγινε από τον καθηγητή πληροφορικής Τσιάρα Νικόλαο (ΠΕ86).

Συζητήθηκαν τα πλεονεκτήματα της πλατφόρμας όπως η διαθεσιμότητα των μαθημάτων 24/7, οι δυνατότητες της εξέλιξης του περιεχομένου, της επαναληψιμότητας, της αξιοποίησης πολυμεσικού υλικού, εργαλείων αξιολόγησης… κ.ά. Καλύφθηκαν αρκετές από τις βασικές λειτουργίες του περιβάλλοντος όπως δημιουργία μαθήματος, εγγραφή μαθητών, δημιουργία ενοτήτων, εργασιών, ασκήσεων, ερωτηματολογίων, ανακοινώσεων, μηνυμάτων …

Κοινή διαπίστωση ότι όλα τα παραπάνω αυξάνουν κατακόρυφα το διδακτικό αποτέλεσμα, ενισχύοντας την επικοινωνία, τη συνεργασία, την αλληλεπίδραση, τη συλλογική παραγωγή περιεχομένου, την επίλυση προβλημάτων, την ανακαλυπτική προσέγγιση της γνώσης…

Μερικά στιγμιότυπα:

 

Tags: ,