Ένα από τα ζητήματα που έχει να διαχειριστεί το σύγχρονο σχολείο  είναι η ανομοιογένεια των μαθητών. Είναι σημαντικό το σχολικό περιβάλλον, ως κύριος φορέας διαπαιδαγώγησης του ατόμου μέσα από τη συλλογικότητα και την αποδοχή, να διδάξει στα παιδιά τη διαφορετικότητα σε ένα ευρύ φάσμα και να τα αποτρέψει  από την υιοθέτηση συμπεριφορών διακρίσεων, εκφοβισμού και κοινωνικού αποκλεισμού.  Πέραν από την ακαδημαϊκή γνώση είναι εξίσου σημαντική η ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα διαφορετικότητας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

  Μέσα στο πλαίσιο αυτής της φιλοσοφίας, την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2022, πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας βιωματική ενημερωτική δράση με στόχο την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, της κατανόησης, της αποδοχής και του σεβασμού της διαφορετικότητας των Ατόμων με αναπηρία. Η δράση υλοποιήθηκε από εκπαιδευτικούς του 1ου Ειδικού Δημοτικού (ΔΑΔ) και του 44ου Δημοτικού Λάρισας.  

Μερικά στιγμιότυπα :

 

 

Tags: ,