Ενότητα 1 (κλίση ουσιαστικών)

Ενότητα 2 (παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων)

Ενότητα 6 (κλίση αορίστου β’)

Ενότητα 8 (κλίση παθητικών χρόνων)