Ολοκληρώθηκε η κατάθεση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για την τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή  της Γ΄ Τάξης του σχολείου μας στην Αθήνα, στη Βουλή, η οποία έχει προγραμματισθεί για την Πέμπτη 25 έως και Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018. Η επιτροπή αποτελούμενη από τη διευθύντρια του σχολείου κα. Γκαρά Άλκηστη, τους  συνοδούς-εκπαιδευτικούς κα. Τζέλλα Αλεξία και κ. Παλάτο Χρήστο, τον πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, κ. Μπιρσιάνη Γεώργιο και δύο μαθητές  της  Γ΄ τάξης, μέλη  του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου του σχολείου, συνήλθε  στις 13 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:45, για την αξιολόγηση των κατατεθεισών προσφορών.

   Η επιτροπή αφού μελέτησε τις προσφορές αποφάσισε να αναθέσει τη διενέργεια της τριήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στην Αθήνα στο τουριστικό γραφείο THESSALOS tours & travel (77 ευρώ ανά μαθητή), επειδή παρέχει την πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αναφέρει αναλυτικά όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες και πληροί όλες τις προϋποθέσεις που ετέθησαν από το σχολείο για την ασφαλή μετακίνηση και διαμονή των συμμετεχόντων στην εκδρομή.

   Ακολούθως, αναφέρονται οι οικονομικές προσφορές των ταξιδιωτικών πρακτορείων  για τα ξενοδοχεία τεσσάρων (4) αστέρων που τελικά επιλέχτηκαν (τιμές ανά μαθητή):

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ/ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ PRESIDENT ΤΙΤΑΝΙΑ
GOUTZOURELAS  Travel and  Tours 77? 79?
THESSALOS  Tours & Travel 77? 79?
MANDELAS Tours 82? 86?
TSINOUDIS Travel   79?
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Λάρισας Ε.Π.Ε.   78?
TITANAS Travel   80?

 

 

 

 

Tags: , ,