Στα πλαίσια των εργαστηρίων δεξιοτήτων που οι μαθητές διδάσκονται στην Γ Γυμνασίου, εκπαιδευτικοί του σχολείου προσκάλεσαν τα στελέχη του κέντρου πρόληψης της περιφερειακής ενότητας Λάρισας του ΟΚΑΝΑ κ. Πιτσίλκα Χρήστο και Τσιάτα Κική. Το αντικείμενο της επιμόρφωσης  ήταν να αναπτύξουν οι μαθητές δεξιότητες ενεργητικής  επικοινωνίας στο χώρο του σχολείου και κατ’ επέκταση στην ευρύτερη κοινωνία.

Με τον όρο ενεργητική επικοινωνία εννοούμε την αξιοποίηση της ενεργητικής ακρόασης σε κάθε μαθησιακό πλαίσιο, την ευαισθητοποίηση των μαθητών και την καλλιέργεια πνεύματος ανιδιοτελούς προσφοράς για τη βελτίωση των θεμελιωδών αναγκών της κοινωνίας.

Η επιμόρφωση έλαβε χώρα την Τρίτη 26/10, Τετάρτη 3/11 και Πέμπτη 4/11 στα τμήματα της Γ΄ τάξης.  

 

Tags: , ,