Το τμήμα Β2 στις 16/04/2024 με συνοδούς τις καθηγήτριες Αξούγκα Αικατερίνη και Βάιου Ευγενία πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη «Κων. Κούμας» με σκοπό να παρακολουθήσει το πρόγραμμα «Γνωρίζω τη Δημόσια Βιβλιοθήκη της πόλη μας». Η επίσκεψη έγινε στα πλαίσια του μαθήματος της Λογοτεχνίας. Αρχικά έγινε ξενάγηση και ενημέρωση για την ιστορία  και  για την λειτουργία της βιβλιοθήκης και στη συνέχεια στο δεύτερο μέρος οι μαθητές και μαθήτριες με βιωματικό, ομαδοσυνεργατικό και παιγνιώδη τρόπο εφάρμοσαν τις γνώσεις που είχαν μόλις αποκτήσει. Παράλληλα  τα παιδιά πραγματοποίησαν εργασία -δημιουργία ερωτηματολογίου και παρουσίαση σε PowerPoint- σχετική με την εκπαιδευτική επίσκεψη.

Στιγμιότυπα από την επίσκεψη:

 

Tags: , ,