Στα πλαίσια του μαθήματος των Αγγλικών με υπεύθυνη καθηγήτρια την κα. Αθανασιάδου Ελένη οι μαθητές/τριες του τμήματος Α2 υλοποίησαν συνθετικές, ομαδοσυνεργατικές εργασίες.

Το θέμα τους ήταν “Μy country land and people” oπως ορίζεται σε σχετική ενότητα του σχολικού βιβλίου. Η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών εργάστηκε με ζήλο και αφοσίωση, τόσο στα πλαίσια της ομάδας όσο και ατομικά, με αποτέλεσμα οι εργασίες τους να είναι πλούσιες σε υλικό και περιεχόμενο. Η δράση αυτή εντάχθηκε επίσης στα πλαίσια της αυτοαξιολόγησης της σχολική μονάδας, στον άξονα «Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση», στο  πεδίο «Ενσωμάτωση μεθόδων και καινοτόμων διδακτικών πρακτικών στην εκπαιδευτική διαδικασία».

Ακολουθούν φωτογραφίες από κάποιες ενδεικτικές εργασίες (πρώτη σελίδα).

 

Tags: , ,