Την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε επιμόρφωση ομάδας εκπαιδευτικών πάνω στην διδακτική των γνωστικών αντικειμένων με χρήση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας. Εισηγήτρια ήταν η σύμβουλος καθηγητών/τριών της Αγγλικής γλώσσας κα. Κολλάτου Μαρίνα.

Με αφορμή την διδακτική των ξένων γλωσσών η παρουσίαση γρήγορα εξελίχθηκε σε ένα γόνιμο διάλογο ανταλλαγής εμπειριών, καλών πρακτικών και εργαλείων που αυξάνουν το διδακτικό αποτέλεσμα. Ενδεικτικά θίχτηκαν τεχνικές συμπερίληψης, η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, η χρήση αποθετηρίων εκπαιδευτικού περιεχομένου, η αποτελεσματικότητα των ομαδοσυνεργατικών τεχνικών, η ηλεκτρονικά υποβοηθούμενη μάθηση, η ανεστραμμένη τάξη … κ.ά.

Την ομάδα εκπαιδευτικών αποτελούσαν οι: Αθανασιάδου Ελένη (Αγγλικών), Δεδικούση Κωνσταντίνα (Αγγλικών), Δουμακή Βασιλική (Γερμανικών), Ζιώγα Βασιλική (Φιλόλογος), Μωρογιάννη Ζηνοβία (Γαλλικών), Τσιάρας Νικόλαος (Πληροφορικής).

 

Tags: , ,