Την Πέμπτη 23-11-23 στα πλαίσια της αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου σχολικών μονάδων, με πρωτοβουλία ομάδας δράσης, διενεργήθηκε επιμόρφωση πάνω στην «Ενσωμάτωση μεθόδων και καινοτόμων διδακτικών πρακτικών στην εκπαιδευτική διαδικασία».

Καλεσμένος εισηγητής αυτή τη φορά, ήταν ο σύμβουλος καθηγητών/τριών της Γερμανικής γλώσσας κος Αλαφροπάτης Ευάγγελος.

Η διάλεξη συμπεριλάμβανε μεταφορά εμπειριών από σχολεία και εκπαιδευτικά συστήματα του εξωτερικού και της Ελλάδας. Αναλύθηκαν η τεχνική της συμπερίληψης, το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα της εργασίας σε ομάδες, της ανακαλυπτικής μάθησης και της επίλυσης προβλημάτων. Τονίστηκε ακόμη η σημασία της διαθεματικής προσέγγισης της ύλης, της διαφοροποίησης αλλά και της αξιολόγησης. Της διαγνωστικής (pre action), της διαμορφωτικής (in action) και της τελικής αξιολόγησης (post action) των μαθητών/τριών όσο και της διδασκαλίας.

Καθηγητές: Δουμακή Βασιλική (Γερμανικών), Αθανασιάδου Ελένη (Αγγλικών), Μωρογιάννη Ζηνοβία (Γαλλικών), Ζιώγα Βασιλική (Ελληνική Φιλολογία), Τσιάρας Νικόλαος (Πληροφορικής).

 

Tags: ,