Ιστορία, εγκαταστάσεις, προσωπικό, δεκαπενταμελές, αξιολογήσεις διδακτικού έργου …