Προγράμματα ευρωπαϊκής και εθνικής εμβέλειας όπως Erasmus Plus, e Twinning … κ.ά. στα οποία συμμετέχει το σχολείο.