Την Τρίτη 12 Νοεμβρίου την 6η διδακτική ώρα οι μαθητές της Α’ Γυμνασίου ενημερώθηκαν για το σιδηρόδρομο από στελέχη του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας (ΟΣΕ).

Το πρόγραμμα, σχεδιασμένο για μαθητές, παρουσίασε πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό που προκάλεσε ένα αναστοχασμό σχετικά με την συμβίωση με το σιδηρόδρομο. Παρουσιάστηκαν επίσης πολλές πρακτικές αποφυγής κινδύνων, τρόποι προφύλλαξης και αντίδρασης.