Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2021-22, το σχολείο μας υλοποίησε διδακτικές και εκπαιδευτικές επισκέψεις, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δράσεις, συμμετοχή σε σχολικούς διαγωνισμούς και εκπαιδευτικά προγράμματα  στο  πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης και  των  Εργαστηρίων Δεξιοτήτων. Μια συλλογική προσπάθεια που έφερε τους μαθητές σε άμεση επαφή με την ιστορία, την παράδοση και τον πολιτισμό.

     Τα οφέλη που αποκόμισαν οι συμμετέχοντες μαθητές είναι ποικίλα, όπως: καλλιέργεια  δεξιοτήτων, ενθάρρυνση της ελεύθερης / δημιουργικής έκφρασης, ανάδειξη ταλέντων, ενίσχυση της υπευθυνότητας, της αυτενέργειας και του ομαδοσυνεργατικού πνεύματος, ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, καλλιέργεια ενσυναίσθησης, ενδυνάμωση των φιλικών σχέσεων και, κυρίως, διεύρυνση των γνώσεων με βιωματικό τρόπο.

    Σε ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε στους μαθητές, αποτυπώθηκε η συνολική θετική αποτίμηση των δράσεων αυτών και αναδείχθηκε η σημασία της ένταξης και καθιέρωσής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία του σχολείου, καθώς η γνώση κατ’ αυτόν τον τρόπο εμπεδώνεται καλύτερα.

     Στιγμιότυπα από την εμπειρία των μαθητών εμπεριέχονται στο ακόλουθο video:

 

Tags: