Στα πλαίσια του περιβαλλοντικού προγράμματος οι μαθητές/τριες του τμήματος Β6 του σχολείου μας υλοποίησαν ακόμη δύο δραστηριότητες με τη βοήθεια συνεργατικών ψηφιακών εργαλείων. Στόχος της πρώτης δραστηριότητας αυτής είναι η ενστάλαξη στους μαθητές/τριες της πεποίθησης ότι η προστασία της υγείας των ανθρώπων περνάει μέσα από την προστασία των οικοσυστημάτων και των φυσικών πόρων αλλά και η διάχυση αυτού του μηνύματος σε όσο το δυνατό περισσότερους αποδέκτες. Στόχος επίσης είναι η καλλιέργεια και ανάπτυξη ικανότητας σύνθεσης, παρουσίασης  και απεικόνισης της πληροφορίας με πολύ αυστηρά κριτήρια, τέτοια που θέτει ένα εργαλείο infographic. Αποτέλεσμα αυτής της δραστηριότητας είναι η δημιουργία μιας αφίσας.

Η δεύτερη δραστηριότητα που υπηρετεί τους παραπάνω στόχους με έναν άλλο επικοινωνιακό και συνεργατικό τρόπο και ένα διαφορετικό εκπαιδευτικό εργαλείο είναι η δημιουργία κόμικ. Δείτε εδώ τις δύο εργασίες.

 

Tags: , ,