Στις 26 Σεπτεμβρίου γιορτάζεται η Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών με εκδηλώσεις και δραστηριότητες σε πολλές χώρες και πόλεις της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης δίνουν μεγάλη σημασία στην προβολή της γλωσσικής πολυμορφίας των Ευρωπαίων και την ενθάρρυνση εκμάθησης ξένων γλωσσών.
Με αφορμή την ημέρα αυτή, στο 2ο Γυμνάσιο Λάρισας γιορτάσαμε υλοποιώντας εκπαιδευτικές δραστηριότητες δουλεύοντας σε ομάδες, συζητώντας για τη γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία, μαθαίνοντας λέξεις σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες και δημιουργώντας αφίσες για τις τάξεις μας.

 

Tags: , , , ,