Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του 2ου Γυμνασίου Λάρισας  για την τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στα Ιωάννινα (6 – 8 Μαΐου 2018)

Για την τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή  της Β΄ Τάξης του σχολείου μας στα Ιωάννινα, η οποία έχει προγραμματισθεί για την Κυριακή 6 έως και την Τρίτη 8 Μαΐου  2018 παρελήφθησαν οικονομικές προσφορές για τη μετακίνηση των μαθητών και των συνοδών. Η επιτροπή που συγκροτήθηκε για την αξιολόγηση των κατατεθεισών προσφορών αποτελούμενη από τη διευθύντρια του σχολείου κα Γκαρά Άλκηστη, τους  συνοδούς-εκπαιδευτικούς κα. Νικολάου Πολυξένη  και κ. Τσιάρα Νικόλαο, τον πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, κ. Μπιρσιάνη Γεώργιο και δύο μαθητές  της  Β΄ τάξης, μέλη  του 15μελούς μαθητικού συμβουλίου του σχολείου, συνήλθε  στις 19 Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα   και ώρα 12:00. Η επιτροπή  αφού μελέτησε τις προσφορές αποφάσισε να αναθέσει τη διενέργεια της εκπαιδευτικής εκδρομής στο τουριστικό γραφείο GUOUTZOURELAS TOURS  (83 ευρώ ανά μαθητή με ημιδιατροφή), επειδή παρέχει την πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και πληροί  τις προϋποθέσεις που ετέθησαν από το σχολείο για την ασφαλή μετακίνηση και διαμονή των συμμετεχόντων στην εκδρομή.

Ακολούθως, αναφέρονται οι οικονομικές προσφορές των ταξιδιωτικών πρακτορείων  για τα ξενοδοχεία που προτάθηκαν:

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
  PALLADION HOTEL 3* 

ανά μαθητή

ALEXIOS HOTEL 3* 

ανά μαθητή

AAR HOTEL 4* 

ανά μαθητή

GOUTZOURELAS   

Travel and  Tours

65 ? BB 

83 ? HB

63? BB 

80? HB

85 ? HB
THESSALOS  Tours & Travel 67? BB 

93? HB

67? BB 

84? HB

 
MANDELAS Tours 72 ? BB 

85? HB

   
TSINOUDIS Travel 66? BB 63? BB  
TITANAS Travel 82 ? BB 77? BB  
 

Tags: , ,