Την τελευταία εβδομάδα στο χώρο του σχολείου μας πραγματοποιήθηκε Έκθεση με έργα μαθητών και μαθητριών στο μάθημα της Τεχνολογίας.

Οι μαθητές και μαθήτριες με την καθοδήγηση των καθηγητών τους κ. Παλάτο Χρήστο και κα. Τζέλλα Αλεξία, δημιούργησαν καταπληκτικές κατασκευές- ομοιώματα- που ανήκουν στις τέσσερις βασικές ενότητες του μαθήματος: Εργαλεία και Μηχανές, Ενέργεια και Ισχύς, Μεταφορές και Επικοινωνίες και Γεωργική Τεχνολογία.

Τα εκθέματα είδαν με ενδιαφέρον και θαυμασμό τόσο ο μαθητικός πληθυσμός του σχολείου όπως και από τα  Δημοτικά Σχολεία της περιοχής.

Μερικά από τα έργα:

 

Tags: , , , ,