Την Τετάρτη 13 Απριλίου 2022 τα τμήματα Β3 και Β4 του Γυμνασίου μας (συγκεκριμένα οι μαθητές των τμημάτων αυτών που διδάσκονται Γερμανικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα) επισκέφτηκαν τη Δημόσια Βιβλιοθήκη της πόλης μας στο πλαίσιο του μαθήματος των Γερμανικών. Οι μαθητές και οι μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στον χώρο της βιβλιοθήκης, να ενημερωθούν για τις λειτουργίες της και να συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  «Γνωρίζω τη Δημόσια Βιβλιοθήκη της πόλης μου».

Μέσα από την λεπτομερή ξενάγηση εξοικειώθηκαν με την έννοια της άμεσης δωρεάν πρόσβασης στο πολυτιμότερο αγαθό του πνεύματος «το βιβλίο». Τα παιδιά πληροφορήθηκαν για την ιστορία της βιβλιοθήκης που είναι συνυφασμένη με την ιστορία  του τόπου μας, τον τρόπο δανεισμού αλλά και την ύπαρξη παλαίτυπων βιβλίων που φυλάσσονται σε ειδικό χώρο.  Οι μαθητές/τριες είχαν επίσης τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την ύπαρξη γερμανικών λογοτεχνικών βιβλίων στον χώρο της βιβλιοθήκης και γενικότερα όλης της ξενόγλωσσης λογοτεχνίας που φιλοξενείται στη βιβλιοθήκη.

Μέσω της επαφής τους με τα βιβλία καλλιεργήθηκε και ενισχύθηκε η φιλαναγνωσία τους. Επιπροσθέτως, η επίσκεψή τους στη βιβλιοθήκη συνετέλεσε στην ενίσχυση του ομαδοσυνεργατικού  πνεύματος και της δημιουργικότητάς τους με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα «Γνωρίζω τη Δημόσια Βιβλιοθήκη της πόλης μου», στο παιδικό–εφηβικό τμήμα, μέσα από παιχνίδια γνώσεων, παντομίμας, εύρεσης τεκμηρίων και καταλογράφησης βιβλίων.

Συμμετείχαν οι καθηγήτριες Δουμακή Βασιλική και Αντωνίου Μαρία.

Στιγμιότυπα από την επίσκεψη :

 

Tags: , ,